Wilno, 17-19.05.2019

Wilno – Troki – Kowno

termin: 17-19 maja 2019
(3 dni, autokar)

cena: 630 zł/os

1 dzień – WILNO
– kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej
– Ostra Brama
– Kościół św. Teresy
– Cerkiew prawosławna barokowa św. Ducha ze zwłokami pierwszych chrześcijan prawosławnych
– Brama Bazylianów ze świątynią unicką i Celą Konrada (III cz. Dziadów A. Mickiewicza)
– Żydowskie getta i wąskie ulice uroczego miasta
– Kościół św. Ducha (podomikański)
– Sanktuarium Jezusa Miłosiernego
– Uniwersytet Wileński z kościołem św. Jana
– Wizyta u Sióstr Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego

2 dzień – Troki i Kowno
– Kościół katolicki (fara) Nawiedzenia NMP z koronowanym obrazem Madonny Trockiej
– Ulica Karaimska z kinessą
– Zamek WKL i KP

KOWNO
– Stare Miasto (ruiny najstarszego zamku kamiennego; zespół klasztorny Bernardynów z kościołem św. Jerzego; pamiątki po wizycie Papieża Jana Pawła II; ratusz ”Biały Łabędź”; ślady literackie: A. Mickiewicz w Kownie; Dom Perkuna(bożka pogańskiego); Katedra pw.św.ap. Piotra i Pawła)
– Przejazd do Pożajścia (klasztor pokamedulski) z kościołem Nawiedzenia NMP.

3 dzień – WILNO
– zwiedzanie dzielnicy Antokol
– Domek S. Faustyny (relikwie zakonnicy i Jej spowiednika BŁ.KS. M. Sopoćko)
– Kościół ap. św. Piotra i Pawła
– Katedra pod wezwaniem św. Stanisława z kaplicą barokową ze relikwiami królewicza św. Kazimierza
– Wzgórze Gedymina (ruiny Zamku Górnego)
– Zabytkowe uliczki: Świętojańska, Zamkowa, Literacka
– Kościół św. Anny
– Zespół Bernardyński
– Muzeum A. Mickiewicza
– Dzielnica Zarzecza z konstytucją swego „państwa”
– 18.00 – wyjazd do kraju

WAŻNE INFORMACJE:
Na pielgrzymkę wyruszamy ze stanem łaski uświęcającej i Różańcem
Przy wjeździe na teren Litwy obowiązuje dowód osobisty lub paszport (ważny!)
Waluta obowiązująca na Litwie: Euro (w niektórych miejscach można zapłacić w PLN)
Wyjazd odbędzie się, gdy zbierze się grupa min. 40 osób
Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 300 zł – w ciągu trzech dni od daty zapisu.
UWAGA! Program jest ramowy i może ulec zmianie. Kolejność zwiedzanych obiektów ustala miejscowy
pilot/przewodnik.

Opłata obejmuje:
przejazd autokarem, opłaty parkingowe, 2 noclegi w okolicy Ostrej Bramy, pokoje 2-3 osobowe z
łazienkami, 2 śniadania i 3 obiadokolacje, opieka miejscowego przewodnika, ubezpieczenie (NNW 60.000
zł, KL 100.000 zł, OC 100.000 zł, choroby przewlekłe), opłata (10 zł) na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Msze Święte w Ostrej Bramie, Pożajściu i kaplicy Miłosierdzia.

Informacje:
tel.:660-166-797, e-mai: biuro@dlamaryi.pl

Aby zgłosić się na wyjazd wypełnić i prześlij poniższy formularz.

Nazwisko *

 

Imię *

 

Email *

 

Data Urodzenia (dzień-miesiąc-rok) – niezbędna do ubezpieczenia *

 

Numer telefonu – niezbędny do kontaktu w Wilnie *

 

Uwagi

 

Informacja o chorobach przewlekłych (jeśli są)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyjazdu do Wilna-Trok-Kowna przez Anetę Krupińską i zespół Pielgrzymek "dla Maryi" z siedzibą w Warszawie (01-433) przy ul. Obozowej 91/39. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.*
tak

 

Zgadzam się na wysyłanie informacji o innych wyjazdach i przedsięwzięciach organizowanych przez Anetę Krupińską i zespół Pielgrzymek "dla Maryi" z siedzibą w Warszawie (01-433) przy ul. Obozowej 91/39. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. *
taknie

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@dlamaryi.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane ani udostępniane żadnym firmom ani organizacjom.