Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy

Na początku odmawiamy:
Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
Wierzę w Boga, 3 x Ojcze nasz, 4x Zdrowaś Maryjo, Chwała OjcuKażde Zdrowaś Maryjo na cześć jednego z dwunastu przywilejów i wielkości Najświętszej Dziewicy: 


Pan z Tobą - Przywileje nieba - Ojcze nasz...
- przyjście Maryi na świat - Zdrowaś Maryjo...
- zwiastowanie anielskie - Zdrowaś Maryjo...
- zstąpienie Ducha Świętego - Zdrowaś Maryjo...
- niewymowne poczęcie Syna Bożego - Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Pan z Tobą - Przywileje ciała - Ojcze nasz...
- była pierwszą w dziewictwie - Zdrowaś Maryjo...
- płodną bez skażenia - Zdrowaś Maryjo...
-  ciężarną bez choroby - Zdrowaś Maryjo...
- rodzicielką bez boleści - Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Pan z Tobą - Przywileje serca - Ojcze nasz...
- poświęcenie pokory - Zdrowaś Maryjo...
- łagodność wstydliwości - Zdrowaś Maryjo...
- wielkoduszność wierności - Zdrowaś Maryjo...
- męczeństwo serca, iż duszę jej przeniknął miecz - Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Koronkę kończymy odmawiając Pod Twoją Obronę.