www góra

Najlepsze jednodniowe pielgrzymki w Polsce!

Wyjeżdżamy, głównie w miejsca maryjne.
Specjalizujemy się jednodniowych wyjazdach pielgrzymkowych w Polsce. Wyjeżdżając z nami, chcemy, by każdy czuł się zaopiekowany i pewny, że wyjazd jest bezpieczny, omodlony i w zgodzie z naukami, według których żyjemy na co dzień, a żyjemy według zasad kościoła katolickiego.