Koronka do Maryi Niepokalanej

(Odmawia się na Różańcu)

Na początku odmawiamy:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga Ojca…

Na dużych paciorkach:
Matko Boża, wlej do wszystkich serc Płomień Miłości i działaj Swoimi Łaskami.

Na małych paciorkach:

Pomóż nam, Matko.

Na zakończenie (3 razy):

Jezu, Maryjo, Józefie, kochamy was, pomóżcie nam!

Miłości Boża, rozpal wszystkie serca Swoją Miłością poprzez działanie łask Płomienia Miłości Ducha Świętego i Niepokalanej Matki.
Amen.