Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Do prywatnego odmawiania na paciorkach różańca

Czynimy znak krzyża św. Następnie jeden raz odmawiamy "Ojcze Nasz" i dziesięć razy "Zdrowaś Maryjo.., Święta Maryjo, Matko Boża..." wymieniając kolejną jedną z cnót:

1. Najczystsza

2. Najroztropniejsza

3. Najpokorniejsza

4. Najwierniejsza

5. Najpobożniejsza

6. Najposłuszniejsza

7. Najuboższa

8. Najcierpliwsza
9. Najmiłosierniejsza
10. Najboleśniejsza

... módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Chwała Ojcu...

W: poczęciu Twoim Panno Niepokalanaś była.
O. Módl się do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen

W. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy

O. Niech będzie zbawieniem i obroną.