Koronka Dwunastu Gwiazd ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

Na medaliku (często jest to Cudowny Medalik): Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą i Jej dziękujmy, że ukazała nam Dziewicę Maryję odzianą słońcem, z księżycem pod stopami i z koroną z dwunastu gwiazd nad Jej głową. Na wieki wieków. Amen.

I. Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na Swoją Córkę. Amen.
Ojcze nasz…
Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przeznaczył Ją na Matkę Swojego Bożego Syna. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który zachował Ją od wszelkiej zmazy w Jej poczęciu. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przyozdobił Ją wszelkimi cnotami w Jej narodzeniu. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który dał Jej za męża i oblubieńca najczystszego świętego Józefa. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

II. Uwielbiajmy Syna Bożego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Matkę. Amen.
Ojcze nasz…
Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który wcielił się w Jej dziewicze łono i wzrastał w nim dziewięć miesięcy. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który z Niej się narodził i sprawił, że Go swą piersią karmiła. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który chciał być przez Nią wychowywanym. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który objawił Jej tajemnicę odkupienia świata. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

III. Uwielbiajmy Ducha Świętego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na Swoją Oblubienicę. Amen.
Ojcze nasz…
Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który objawił Jej jako pierwszej Swoje Imię, Ducha Bożego. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który sprawił, że Maryja była jednocześnie Dziewicą i Matką. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który uczynił Ją żywą świątynią Trójcy Przenajświętszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który wyniósł Ją ponad wszystkie stworzenia. Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Na zakończenie:
Módlmy się za Kościół święty, o jedność chrześcijan, o pokój i sprawiedliwość na świecie oraz nawrócenie grzeszników: Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, swe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.