Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, Częstochowa, 07.11.2020

Z przykrością informujemy, że ze względu na stan epidemii w kraju oraz zakwalifikowanie Częstochowy do tzw. czerwonej strefy, a co za tym idzie ograniczenie obecności osób w kościołach do 1 osoby na 7m2, listopadowy wyjazd na Jasną Górę zostaje odwołany. Mamy nadzieję, że ten stan niebawem ulegnie zmianie i ponownie będziemy mogli wyjechać zawierzając wszystkie sprawy Matce Bożej.
Pozostając w duchowej łączności z wszystkimi pielgrzymami, zespół „Pielgrzymek dla Maryi”.  

Zawierzyć, to powierzyć swoje sprawy, swoje życie w czyjeś ręce. To akt zaufania, akt wiary w to, że ktoś pragnie mojego dobra.

Zawierzyć można wszystko i wszystkich: rodzinę, przyjaciół, znajomych, dzieci, osoby chore, problemy z mieszkaniem, z miejscem pracy, parafie, wspólnoty, relacje z innymi. Wszystkie problemy i sytuacje, które chcemy oddać Panu Bogu przez Maryję. Po zawierzeniu czujemy, że nie jesteśmy sami, że jest z nami Matka Boża. Czasem odczuwamy to, wręcz fizycznie. Matka Boża chroni nas i wspiera. Dla Niej nie ma rzeczy niemożliwych. Rozwiązuje, wspiera i pomaga w sytuacjach po ludzku, niemożliwych.

Jeśli chcesz zawierzyć jakieś swoje sprawy Matce Bożej, jedź z nami na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasną Górę. Zapraszamy na wspólny wyjazd już 7 listopada 2020.

Plan wyjazdu:
7:45 zbiórka (PKiN)
8:00 wyjazd z Warszawy
ok. 11:30 dojazd do Częstochowy (z krótkim postojem na rozprostowanie nóg)
13:00 Droga krzyżowa na wałach Jasnogórskich (dla chętnych)
do 15:45 Czas wolny na modlitwę, spowiedź, wyciszenie się, zakup dewocjonaliów i in.
16:00 Różaniec wynagradzający
17:00 Konferencja „Czym jest Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i dlaczego warto się zawierzać.”
18:30 Msza św. z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze
19:30 II część konferencji o Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi ze świadectwami uczestników
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 wyjazd z Częstochowy
ok. 00:30 przyjazd do Warszawy (PKiN od strony ul. Emilii Plater)

Cena: 80 zł/os

W cenie wyjazdu: przejazd w obie strony, modlitwa „Aktu Zawierzenia”, ubezpieczenie NNW,  parkingi.
Opłata nie pokrywa wyżywienia. Na wyjazd należy zabrać prowiant na cały dzień i coś do pisania.

Płatność należy wykonać w ciągu trzech dni od daty zapisania na rachunek: 81 1050 1054 1000 0091 4003 9307 (Adresat: Aneta Krupińska, ul. Obozowa 91/39, 01-433 Warszawa). W tytule przelewu należy napisać: imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej oraz dopisek „zawierzenie”.

Ważne informacje:
– Uwaga! W przestrzeni publicznej, kościołach i komunikacji jeśli nie jest możliwe zachowania 2m dystansu należy nosić ze sobą maseczki.
– Program wyjazdu jest ramowy i może ulec zmianie. Kolejność zależy od warunków atmosferycznych i aktualnej sytuacji na miejscu.
– Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 40 os.
– Potwierdzenie wyjazdu zostanie wysłane najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem.
– Nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, blokady, strajki).

Wszelkie pytania kieruj na adres: zawierzenie@dlamaryi.pl