Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, Częstochowa, 07.12.2019


7 grudnia kolejny nasz wyjazd na Jasną Górę. Wyjeżdżamy zawierzyć siebie i nasze sprawy Matce Bożej.

Zawierzyć
, to powierzyć swoje sprawy, swoje życie w czyjeś ręce. To akt zaufania, akt wiary w to, że ktoś pragnie mojego dobra.

Zawierzyć można wszystko i wszystkich: rodzinę, przyjaciół, znajomych, dzieci, osoby chore, problemy z mieszkaniem, z miejscem pracy, parafie, wspólnoty, relacje z innymi. Wszystkie problemy i sytuacje, które chcemy oddać Panu Bogu przez Maryję. Po zawierzeniu czujemy, że nie jesteśmy sami, że jest z nami Matka Boża. Czasem odczuwamy to, wręcz fizycznie. Matka Boża chroni nas i wspiera. Dla Niej nie ma rzeczy niemożliwych. Rozwiązuje, wspiera i pomaga w sytuacjach po ludzku, niemożliwych.

Jeśli chcesz zawierzyć jakieś swoje sprawy Matce Bożej, jedź z nami na najbliższe Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasną Górę.

Plan wyjazdu:
7:45 zbiórka (PKiN)
8:00 wyjazd z Warszawy
ok. 11:30 dojazd do Częstochowy (z krótkim postojem na rozprostowanie nóg)
13:00 Droga krzyżowa na wałach Jasnogórskich
do 15:45 Czas wolny na modlitwę, spowiedź, wyciszenie się, zakup dewocjonaliów i in.
16:00 Różaniec wynagradzający
17:00 Konferencja „Czym jest Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i dlaczego warto się zawierzać.”
18:30 Msza św. z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze
19:30 II część konferencji o Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi ze świadectwami uczestników
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 wyjazd z Częstochowy
ok. 00:30 przyjazd do Warszawy (PKiN od strony ul. Emilii Plater)

Wyjazd zostanie zorganizowany przy udziale minimum 35 osób.

Cena: 70 zł/os

W cenie wyjazdu: przejazd w obie strony, modlitwa „Aktu Zawierzenia”, ubezpieczenie NNW,  parkingi.
Opłata nie pokrywa wyżywienia. Na wyjazd należy zabrać prowiant na cały dzień i coś do pisania.

Płatność należy wykonać najpóźniej 3 dni od daty zapisania na wyjazd na rachunek: 81 1050 1054 1000 0091 4003 9307 (Adresat: Aneta Krupińska, ul. Obozowa 91/39, 01-433 Warszawa). W tytule przelewu należy napisać: imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej oraz dopisek „zawierzenie”. Brak płatności skutkuje anulacją rezerwacji miejsca.

Jeśli chcesz Zawierzyć wszystkie swoje sprawy wypełnij poniższy formularz. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wszystkie rezerwację zostaną potwierdzone mailowo.

Nazwisko *

 

Imię *

 

Email *

 

Data Urodzenia (dzień-miesiąc-rok) – niezbędna do ubezpieczenia *

 

Numer telefonu – niezbędny do kontaktu w Częstochowie *

 

Uwagi

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyjazdu na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi przez Anetę Krupińską i zespół Pielgrzymek "dla Maryi" z siedzibą w Warszawie (01-433) przy ul. Obozowej 91/39. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.*
tak

 

Zgadzam się na wysyłanie informacji o innych wyjazdach i przedsięwzięciach organizowanych przez Anetę Krupińską i zespół Pielgrzymek "dla Maryi" z siedzibą w Warszawie (01-433) przy ul. Obozowej 91/39. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. *
taknie

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@dlamaryi.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane są przetwarzane przez firmy współpracujące w celach organizacji wyjazdu.

Jeśli formularz nie działa prawidłowo, zgłoszenie można przesłać na adres mailowy: zawierzenie@dlamaryi.pl przesyłając następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mail.

Zależy nam, aby każdy mógł zawierzyć swoje troski Matce Bożej niezależnie od swojej sytuacji materialnej. Dlatego mamy utworzony tzw. fundusz pielgrzymkowy, który pokrywa koszty wyjazdu osób w trudnej sytuacji.
Jeśli znasz kogoś, kto jest w trudnej sytuacji (być może Ty jesteś w takim momencie życia?!), a chciałby z nami wyjechać, skontaktuj nas ze sobą, pokryjemy te koszty.

Jeśli masz pragnienie wesprzeć nasz fundusz pielgrzymkowy, możesz to zrobić wpłacając datek na numer: 16 1050 1054 1000 0091 4003 9604 w tytule wpisując „darowizna” (dane do przelewu: Aneta Krupińska, ul. Obozowa 91/39, 01-433 Warszawa). Jest to numer rachunku TYLKO na cel funduszu. Dziękujemy za każde wsparcie!

Wszelkie pytania kieruj na adres: zawierzenie@dlamaryi.pl