Zrzut ekranu 2021-12-6 o 19.46.31

Częstochowa - Zawierzenie Maryi 02.04.2022

Zawierzyć, to powierzyć swoje sprawy, swoje życie w czyjeś ręce. To akt zaufania, akt wiary w to, że ktoś
pragnie mojego dobra.

Zawierzyć można wszystko i wszystkich
: rodzinę, przyjaciół, znajomych, dzieci, osoby chore, problemy z

mieszkaniem, z miejscem pracy, parafie, wspólnoty, relacje z innymi. Wszystkie problemy i sytuacje, które
chcemy oddać Panu Bogu przez Maryję. Po zawierzeniu czujemy, że nie jesteśmy sami, że jest z nami Matka
Boża. Czasem odczuwamy to, wręcz fizycznie. Matka Boża chroni nas i wspiera. Dla Niej nie ma rzeczy
niemożliwych. Rozwiązuje, wspiera i pomaga w sytuacjach po ludzku, niemożliwych.

Plan wyjazdu:
7:45 zbiórka (PKiN)
8:00 wyjazd z Warszawy
ok. 11:30 dojazd do Częstochowy (z krótkim postojem na rozprostowanie nóg)
13:00 Droga krzyżowa na wałach Jasnogórskich (dla chętnych)
do 15:45 Czas wolny na modlitwę, spowiedź, wyciszenie się, zakup dewocjonaliów i in.
16:00 Różaniec wynagradzający
17:00 Konferencja „Czym jest Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i dlaczego warto się zawierzać.”
18:30 Msza św. z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski w Kaplicy Cudownego Obrazu na
Jasnej Górze
19:30 II część konferencji o Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi ze świadectwami uczestników
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 wyjazd z Częstochowy
ok. 00:30 przyjazd do Warszawy (PKiN od strony ul. Emilii Plater)

Cena: 90 zł/os

Płatność należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zapisania (ale, nie później niż do 5 maja 2022) na rachunek:
Aneta Krupińska
69 1160 2202 0000 0000 6510 8775
Tytuł przelewu: darowizna, imię i nazwisko uczestnika. 


W cenie wyjazdu: przejazd w obie strony, modlitwa „Aktu Zawierzenia”, ubezpieczenie NNW,  parkingi.
Opłata nie pokrywa wyżywienia. Na wyjazd należy zabrać prowiant na cały dzień i coś do pisania.

Ważne informacje:
– Program wyjazdu jest ramowy i może ulec zmianie. Kolejność zależy od warunków atmosferycznych i aktualnej
sytuacji na miejscu.
– Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 40 os.
– Potwierdzenie wyjazdu zostanie wysłane najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem.
– Nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane czynnikami niezależnymi
od biura (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, blokady, strajki).

Wszelkie pytania kieruj na adres: zawierzenie@dlamaryi.pl

Wypełnij formularz:

Kalisz grudzień

Kalisz, Święto św. Józefa – Oblubieńca Maryi


„Mój oblubieniec Józef zajmuje bardzo wysokie miejsce pomiędzy świętymi i książętami niebiańskimi, jednak ani ty nie jesteś zdolna opisać Jego wielkiej świętości, ani śmiertelnicy nie zdołają jej poznać, dopóki nie dostąpią oglądania oblicza Bożego.

Dopiero wtedy zdziwieni, zrozumieją tę tajemnicę i będą chwalić Pana.

W dzień ostateczny gdy nastąpi sąd nad wszystkimi ludźmi, nieszczęśliwi potępieńcy będą gorzko płakali, że nie znali tego potężnego i skutecznego środka zbawienia, jakim jest wstawiennictwo św. Józefa;

Będą żałowali, że nie używali tego sposobu, aby przebłagać sprawiedliwego Najwyższego.

Nikt z dzieci świata nie zna przywilejów i łask, jakich Pan udzielił memu świętemu oblubieńcowi, ani potęgi jego wstawiennictwa u Majestatu Boskiego i u mnie.

(Pouczenie Maryi dla Marii z Agredy,” Mistyczne miasto Boże”)

Zapraszamy Was na wyjazd do Narodowego Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, gdzie znajduje się obraz Świętej Rodziny, zwany tez obrazem Świętego Józefa. W tym dniu w Sanktuarium odbędą się uroczystości odpustowe.

Zachęcamy Was do Konsekracji św Józefowi, której będzie można dokonać po Mszy Świętej w obecności Kapłana.

Przygotowanie do tego aktu oddania rozpoczyna się 15 lutego i trwa przez 33 dni, aż do 19 marca.

Modlitwy i ćwiczenia duchowe na ten czas znajdziecie w książce Ks. Donalda H. Calloway „ Konsekracja św. Józefowi”.

Sobota, 19.03.2022 r.

 • 06:45 zbiórka-Parking PKiN ( Pl. Defilad. Spod Pałacu Kultury i Nauki od strony Marszałkowskiej).
 • 07:00 Wyjazd z Warszawy
 • 11:30 Przyjazd do Kalisza
 • 12:00 Msza Święta Odpustowa
 • 14:30 obiad i czas wolny
 • 17:00 wyjazd do Warszawy

Koszt wyjazdu: 160 zł/os


Cena zawiera:

 • przejazd w obie strony
 • ubezpieczenie KL i NNW,
 • opłaty parkingowe,
 • obiad
 • opłata Pilota

Płatność zaliczki w wysokości 100 PLN należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na rachunek:
Agnieszka Ilińska Ziemia Maryi
39 1020 1055 0000 9902 0313 4251
W tytule przelewu należy napisać: imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej, oraz dopisek „Kalisz.03.2022”.

Pozostała kwota zostanie zebrana w autokarze.

Wyjazd zostanie zorganizowany przy minimum 30 osobach.

Zaliczki będą zwrócone w przypadku odwołania wyjazdu przez Organizatorów.

UWAGA! Zaliczki pokrywają koszty poniesione przez Organizatora i po 07.03.2022 nie będzie możliwy ich zwrot, dlatego osoby rezygnujące z wyjazdu od 08.03.2022 nie będą mogły liczyć na odzyskanie pieniędzy. Możliwe to będzie jedynie wtedy, jeśli ktoś inny zapisze się na miejsce danej osoby.

Wszelkie pytania kieruj na adres:  pielgrzymkiziemiamaryi@op.pl

Serdecznie zapraszamy