Zrzut ekranu 2021-12-10 o 11.06.48

Częstochowa - Zawierzenie Maryi 04.06.2022
Wyjazd z Bydgoszczy

Zawierzyć, to powierzyć swoje sprawy, swoje życie w czyjeś ręce. To akt zaufania, akt wiary w to, że ktoś
pragnie mojego dobra.

Zawierzyć można wszystko i wszystkich
: rodzinę, przyjaciół, znajomych, dzieci, osoby chore, problemy z

mieszkaniem, z miejscem pracy, parafie, wspólnoty, relacje z innymi. Wszystkie problemy i sytuacje, które
chcemy oddać Panu Bogu przez Maryję. Po zawierzeniu czujemy, że nie jesteśmy sami, że jest z nami Matka
Boża. Czasem odczuwamy to, wręcz fizycznie. Matka Boża chroni nas i wspiera. Dla Niej nie ma rzeczy
niemożliwych. Rozwiązuje, wspiera i pomaga w sytuacjach po ludzku, niemożliwych.

Plan wyjazdu:
6:45 zbiórka (Bazylika)
7:00 wyjazd z Bydgoszczy
7:40 przystanek w Toruniu
ok. 12:00 dojazd do Częstochowy (z krótkim postojem na rozprostowanie nóg)
13:00 Droga krzyżowa na wałach Jasnogórskich (dla chętnych)
do 15:45 Czas wolny na modlitwę, spowiedź, wyciszenie się, zakup dewocjonaliów i in.
16:00 Różaniec wynagradzający
17:00 Konferencja „Czym jest Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i dlaczego warto się zawierzać.”
18:30 Msza św. z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski w Kaplicy Cudownego Obrazu na
Jasnej Górze
19:30 II część konferencji o Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi ze świadectwami uczestników
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 wyjazd z Częstochowy

Cena: 130 zł/os

Płatność należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zapisania (ale, nie później niż do 2 czerwca 2022) na rachunek:
Aneta Krupińska
69 1160 2202 0000 0000 6510 8775
Tytuł przelewu: darowizna, imię i nazwisko uczestnika. 


W cenie wyjazdu: przejazd w obie strony, modlitwa „Aktu Zawierzenia”, ubezpieczenie NNW,  parkingi.
Opłata nie pokrywa wyżywienia. Na wyjazd należy zabrać prowiant na cały dzień i coś do pisania.

Ważne informacje:
– Program wyjazdu jest ramowy i może ulec zmianie. Kolejność zależy od warunków atmosferycznych i aktualnej
sytuacji na miejscu.
– Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 40 os.
– Potwierdzenie wyjazdu zostanie wysłane najpóźniej 4 dni przed planowanym wyjazdem.
– Nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane czynnikami niezależnymi
od biura (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, blokady, strajki).

Wszelkie pytania kieruj na adres: zawierzenie@dlamaryi.pl

Wypełnij formularz:

  • Wpisz Nazwisko
  • Wpisz Imię
  • Wpisz Numer telefonu
  • Wpisz E-mail
  • Wpisz miejscowość z której jedziesz - Bydgoszcz lub Solec K.
  • Polityka prywatności: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez biuro „Pielgrzymki dla Maryi”, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu do celów organizacyjnych związanych z utworzeniem listy uczestników, oraz wykupienia ubezpieczenia na w/w wydarzenie. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w czasie uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z powyższym Regulaminem organizowanego wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  • Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z powyższym Regulaminem organizowanego wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  •