Wilno i Żmudź Litewska, 08-10.05.2020

Wilno – Żmudź Litewska

termin: 8-10 maja 2020
(3 dni, autokar)

cena: 730 zł/os

1 dzień – WILNO
– kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej
– Ostra Brama
– Kościół św. Teresy
– Cerkiew prawosławna barokowa św. Ducha ze zwłokami pierwszych chrześcijan prawosławnych
– Brama Bazylianów ze świątynią unicką i Celą Konrada (III cz. Dziadów A. Mickiewicza)
– Żydowskie getta i wąskie ulice uroczego miasta
– Kościół św. Ducha (podomikański)
– Sanktuarium Jezusa Miłosiernego
– Uniwersytet Wileński z kościołem św. Jana
– Wizyta u Sióstr Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego

2 dzień – Żmudź Litewska

ŠILUVA (Szydłów)
– miejscowość na Żmudzi  związana z Maryją, która się objawiła kalwinom, Z
– zwiedzanie sanktuarium z koronowanym obrazem Matki Bożej żmudzkiej, muzeum oraz kaplicy Objawień.

ŠIAULIAI (Szawle)
miasto na pograniczu regionów etnograficznych, Żmudzi i Auksztoty (zwiedzanie z okien autokaru),

GÓRA KRZYŻY
– sanktuarium pod otwartym niebem. Wzgórze słynące z niezliczonej ilości krzyży i krzyżyków.

3 dzień – WILNO
– zwiedzanie dzielnicy Antokol
– Domek S. Faustyny (relikwie zakonnicy i Jej spowiednika BŁ.KS. M. Sopoćko)
– Kościół ap. św. Piotra i Pawła
– Katedra pod wezwaniem św. Stanisława z kaplicą barokową ze relikwiami królewicza św. Kazimierza
– Wzgórze Gedymina (ruiny Zamku Górnego)
– Zabytkowe uliczki: Świętojańska, Zamkowa, Literacka
– Kościół św. Anny
– Zespół Bernardyński
– Muzeum A. Mickiewicza
– Dzielnica Zarzecza z konstytucją swego „państwa”
– ok 16.00 – wyjazd do kraju

Cena: 730 PLN

Cena zawiera:
przejazd autokarem, opłaty parkingowe, 2 noclegi, pokoje 2-3 osobowe z
łazienkami, 2 śniadania i 2 obiadokolacje, przekąskę drugiego dnia pobytu, opiekę miejscowego przewodnika, ubezpieczenie (NNW 60.000 zł, KL 100.000 zł, OC 100.000 zł, choroby przewlekłe), opłata (10 zł) na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Msze Święte każdego dnia wyjazdu.

Cena nie zawiera:
wydatków osobistych, biletów wstępu poza ustalonym programem.

Czas podróży: z Warszawy około 7-8h. Wyjeżdżamy w nocy z czwartku na piątek ok. godz. 1:00.

Płatność należy wykonać nie później jak do 1 maja na rachunek: 81 1050 1054 1000 0091 4003 9307 (Adresat: Aneta Krupińska, ul. Obozowa 91/39, 01-433 Warszawa). W tytule przelewu należy napisać: imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej oraz dopisek „Wilno”.

WAŻNE INFORMACJE:
Na wyjazd należy zabrać WAŻNY dowód  osobisty  lub  paszport,  który  nie  był uprzednio zgłoszony jako zagubiony lub skradziony (termin ważności powinien wynosić minimum 3 miesiące).
– Program wyjazdu jest ramowy i może ulec zmianie. Kolejność zwiedzania zależy od warunków atmosferycznych, aktualnej sytuacji na miejscu oraz lokalnych przewodników.
– Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 30 os.
– Potwierdzenie wyjazdu zostanie wysłane najpóźniej 10 dni przed planowanym wyjazdem.
– Nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, przejścia graniczne, blokady, strajki).
Waluta obowiązująca na Litwie: Euro (w niektórych miejscach można zapłacić w PLN)

Rezerwacja miejsca:
Rezerwacja miejsca następuje po wypełnieniu poniższego formularza, a następnie przesyłając na adres biuro@dlamaryi.pl wypełnioną umowę-zgłoszenie, zamieszczoną pod formularzem.

Zapisz się wypełniając poniższy formularz:

Nazwisko *

 

Imię (jak w dowodzie)*

 

Email *

 

Data Urodzenia (dzień-miesiąc-rok) – niezbędna do ubezpieczenia *

 

Numer telefonu – niezbędny do kontaktu na Litwie *

 

Uwagi

 

Informacja o chorobach przewlekłych (jeśli są)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyjazdu na Litwę przez Anetę Krupińską i zespół Pielgrzymek "dla Maryi" z siedzibą w Warszawie (01-433) przy ul. Obozowej 91/39. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.*
tak

 

Zgadzam się na wysyłanie informacji o innych wyjazdach i przedsięwzięciach organizowanych przez Anetę Krupińską i zespół Pielgrzymek "dla Maryi" z siedzibą w Warszawie (01-433) przy ul. Obozowej 91/39. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. *
taknie

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@dlamaryi.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane są przetwarzane przez firmy współpracujące w celach organizacji wyjazdu.