Nawrócenie

„Zawierzyłam kilka osób z prośbą o ich nawrócenie, jedna z nich się nawróciła, usunęła sama z domu bałwochwalcze przedmioty bez mojego zwracania uwagi. Ponadto zaczęła się modlić i modliła się raz ze mną koronka do Bożego Miłosierdzia. Przestała też być obojętna względem Boga.”