Categories: We wpisach

Świętogórska Róża Duchowna

Dwa kilometry od wielkopolskiego Gostynia leży Święta Góra. W tej niewielkiej miejscowości znajduje się zbudowana na cześć Świętogórskiej Róży Duchownej Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Filipa Neri, którą opiekują się ojcowie filipini.
 
Duchem i racją bytu tej świątyni jest kult Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, który istniał w tym miejscu „od zawsze”. Obecny w świątyni Cudowny Obraz Bożej Rodzicielki pochodzi z 1540 roku. W 1913 roku obraz uległ częściowemu zniszczeniu, ale w 1928 roku został odnowiony i koronowany tego samego roku 24 czerwca przez prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda.
 
Ciekawe jest to, że Matka Boża ma aż trzy korony. Jedna nałożona przez kardynała Augusta Hlonda, druga podtrzymywana nad Jej głową przez dwa anioły i trzecia znajduje się ponad nimi, umieszczona została przez wiernych jako wotum.

Uzdrowień przed obrazem Maryi było tak wiele, że już w 1511 roku ówczesny biskup poznański Jan Lubrański wysłał na Świętą Górę specjalną komisję. Rok później wydano dekret, w którym zatwierdzono nadprzyrodzony charakter zjawisk przy wizerunku Bogurodzicy i zezwolono na publiczny kult.
Od 16października 1643 odprawiana jest codziennie jedna msza wotywna i officjum o Matce Bożej.
 
źródło: http://www.przymierzezmaryja.pl