Od 4 września zapraszamy do udziału w internetowych rekolekcjach kończących się Zawierzeniem Panu Jezusowi przez Ręce Maryi na podstawie tekstów św. Ludwika Grignion de Montfort.

Pierwsze 12 dni będzie czasem odrywania  się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa i dzięki temu zbliżyć się do Niego. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi, które będą podzielone na trzy okresy (każdy po 7 dni). W pierwszym będziemy poznawać samych siebie, w tym swoje wady, grzechy, słabości oraz cnoty. Drugi jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi, zaś w trzecim, ostatnim tygodniu będziemy poznawać Jezusa Chrystusa oraz Jego zbawcze dzieło.

Diakonia Maryjna, aktualnie przygotowuje filmy z rozważaniami na każdy dzień, które będą udostępnione do samodzielnego rozważania. Link prześlemy w sobotę (dzień przed rozpoczęciem rekolekcji).
Rekolekcje zakończą się 7 października.

Jeśli masz pragnienie w sercu, aby poznać bliżej Maryję i Jezusa zapisz się na rekolekcje uzupełniając poniższą ankietę: https://forms.gle/R63dWZ5aqpKCjG8X7.