Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie bardziej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek" (św. Ludwik Grignion de Montfort), dlatego właśnie "Pielgrzymki dla Maryi" zmieniają się i poszerzają zakres swojego działania. Połączyliśmy siły z Diakonią Maryjną ze wspólnoty Woda Życia. Od teraz pielgrzymki będą jedynie marginalną formą ewangelizacji, a nie jej głównym celem.

Diakonia zajmuje się szerzeniem czci do Najświętszej Maryi Panny, która jako Gwiazda Nowej Ewangelizacji jest główną patronką Wspólnoty. Jan Paweł II nazwał Maryję w taki sposób, aby wskazywała drogę do Zbawiciela. 


Śmiało należy stwierdzić, że założycielką Diakonii jest sama Maryja. To Ona powołała grupę osób, które utworzyły trzon DM w 2017 roku. Aktualnie Diakonia prężnie rozwija dzieła „dla Maryi” i na Chwałę Pana.
Jako wspólnota ewangelizacyjna mamy pragnienie, aby głosić światu o szczególnej roli jaką odgrywa Najświętsza Maryja Panna w osobistym spotkaniu i zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do dołączenia wszystkie osoby, którym bliska jest Maryja lub chciałyby Ją bliżej poznać. Wszak, to Ona jest najkrótszą drogą prowadzącą do Jezusa. Nasze posługi i cele:


Szerzenie czci do Najświętszej Maryi Panny,

– Naśladowanie „stylu Maryi” w Jej cechach, m.in. delikatności, czułości, dostrzegania potrzeb innych i ukazywania bliźnim miłosiernego oblicza Pana Jezusa,  

– Wspieranie akcji ewangelizacyjnych Wspólnoty Woda Życia,

– Organizowanie rekolekcji w Duchu Maryjnym,

– Pomoc w przygotowywaniu braci i sióstr w wierze do ofiarowania się Panu Jezusowi przez Najświętszą Maryję Pannę,

– Organizowanie pielgrzymek do miejsc szczególnego kultu Najświętszej Maryi Panny,

– Organizowanie zawierzeń do Najświętszej Maryi Panny,

– Organizowanie „Margaretek” w intencji kapłanów,

– Organizowanie modlitw w formie „Róż Różańcowych”,

– Propagowanie prawdziwego nabożeństwa od Najświętszej Maryi Panny jako doskonałej drogi do zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem (33-dniowe rekolekcje Zawierzenia),

– Propagowanie szkaplerza świętego i pomoc w przygotowaniu do jego nałożenia,

– Propagowanie literatury z zakresu mariologii.

Spotkania diakonii:


Diakonia Maryjna spotyka się raz w miesiącu, w drugi piątek miesiąca, o godz. 18:30 w kawiarence wspólnotowej.