Medu

Medugorje, 29.12-05.01.2023

Zapraszamy na wspólne pielgrzymowanie do Medugorje.

Wyjazd z  Warszawy.
 
W programie m.in.:

– w drodze do Medugorje Msza Święta,
– Codzienny wieczorny blok modlitewny w kościele św. Jakuba (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie, poświęcenie dewocjonaliów),

– wejście na górę objawień,
– Podbrdo i wspólny różaniec procesyjny,

– modlitwa w miejscu objawień Matki Bożej (tzw. niebieskie krzyże),

– droga krzyżowa na Górę Kriżevac,
– wspólnota Cenacolo

– nawiedzenie Kościoła w Tihalina

– wodospady

Opieka duchowa Kapłana.


Czas podróży: z Warszawy około 24h.
Wyjazd z  Warszawy.

Cena: 2500 PLN/os

Cena zawiera:

– przejazd w obie strony,
– ubezpieczenie KL i NNW,
– opłaty parkingowe,
– opiekę pilota,
– opłatę za Przewodnika w Medugorje
– 5 noclegów w pokojach 2-3 osobowych ( pokój 1- osobowy dopłata 50 euro)
– 5 śniadań, 5 obiadokolacji (śniadanie pierwszego dnia i obiad ostatniego we własnym zakresie),
– przyjęcie Sylwestrowe

Cena nie obejmuje:

– osobistych wydatków
 
Płatność
w wysokości 2500 zł należy dokonać w ciągu 7 dni (ale nie później niż do 20.12.2022) na rachunek:
RENOVIS BPT sp. z o.o.
Kołacin 24a
95-061 Dmosin
82 1020 3378 0000 1102 0303 8965
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Medjugorje-Sylwester

Ważne informacje:

– Na wyjazd należy zabrać WAŻNY paszport lub dowód osobisty, który nie był uprzednio zgłoszony jako zagubiony lub skradziony.
– Jeśli podróżujemy z osobą nieletnią, której nie jesteśmy prawnym opiekunem, niezbędna jest zgoda rodziców na podróż dziecka pod opieką wskazanej osoby pełnoletniej ( z pełnymi danymi osobowymi opiekunów prawnych.
– rodziców, osoby pełniącej opiekę podczas wyjazdu i dziecka oraz czasem odbywania podróży – sprawowania opieki). Zgoda musi być potwierdzona notarialnie.
– Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 40 os.
– Potwierdzenie wyjazdu zostanie wysłane najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem.
–Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane czynnikami niezależnymi od nas (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, przejścia graniczne, blokady, strajki).
-Wyjazd organizowany przez biuro podróży Renovis BPT sp. z o.o. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych ma numer 1579 i jest wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Serdecznie zapraszamy

Wszelkie pytania kieruj na adres: biuro@dlamaryi.pl
 • Wpisz Nazwisko
 • Wpisz Imię
 • Wpisz Twojego zamieszkania
 • Wpisz Numer telefonu
 • Wpisz numer PESEL (do ubezpieczenia)
 • Wpisz datę urodzenia (do ubezpieczenia)
 • Wpisz E-mail
 • Dotyczy jeśli nie masz certyfikatu szczepienia i testy w momencie wyjazdu będą nadal wymagane.
 • Polityka prywatności: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez biuro „Pielgrzymki dla Maryi”, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu do celów organizacyjnych związanych z utworzeniem listy uczestników, oraz wykupienia ubezpieczenia na w/w wydarzenie. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w czasie uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z powyższym Regulaminem organizowanego wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 • Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z powyższym Regulaminem organizowanego wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 •