Categories: We wpisach

Matka Boża Górecka

Górka Klasztorna leży na niewielkim wzniesieniu porośniętym pięknymi starymi dębami. Miejscowe sanktuarium, leżące na terenie dawnej Puszczy Krajeńskiej, jest uważane za najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce. W roku 1079 Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi.

Miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości.

 
Obraz przedstawia Maryję w całej postaci. Matka Boża trzyma na ręku Dzieciątko Jezus, które prawą rączkę ma uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma kulę ziemską. Maryja bosymi stopami dotyka półksiężyca.
 
Cudowny obraz został namalowany w połowie VII w. na lipowej desce. Koronowany 6 czerwca 1965 roku przez prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Miejsce objawień słynęło łaskami i cudami. Od początku ściągały tu tłumy pielgrzymów, a wodzie z tutejszej studni, która dotąd służyła pojeniu bydła, Górecka Pani nadała cudowną moc.

Opiekę nad sanktuarium sprawowali w XV wieku augustianie, a od XVII w. bernardyni. Wreszcie w 1673 roku stanął tutaj nowy kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor. Bernardyni odtworzyli – na podstawie notatek łobżenickiej parafii – starą kronikę sanktuarium, a także umieścili w ołtarzu głównym obraz Niepokalanej. W czasie zaborów, mimo kasaty zakonu bernardynów, pielgrzymi nadal odwiedzali swą Matkę. Wierni chcąc zatrzymać tutaj księży, złożyli dużą ilość ofiar na Msze Wieczyste. Pięć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości opiekę nad sanktuarium powierzono księżom misjonarzom Świętej Rodziny. Podczas II wojny światowej obraz udało się ukryć w niedalekiej Bydgoszczy, skąd sprowadzono go z powrotem w lipcu 1945 roku.

źródło: www.piotrskarga.pl; www.gorkaklasztorna.com