Wawelnica

Krężnica Jara - modlitwa o uzdrowienie rodziny,  13.04.2022

Nabożeństwo o uzdrowienie rodziny.

Nabożeństwo prowadzone jest przez księdza egzorcystę.

Plan wyjazdu:

13:00 Wyjazd z Warszawy (Parking pod PKiN)
ok. 15:30 Dojazd do Krężnicy
15:30 - 17:00 Czas wolny na modlitwę, wyciszenie się.
17:00 Msza św.
18:00 nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, Msza św.
ok. 22:00 wyjazd z Krężnicy
ok. 00:00 przyjazd do Warszawy (PKiN od ul. Emilii Plater)

Koszt 90 zł.


Płatność należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zapisania (ale, nie później niż do 11 kwietnia 2022) na rachunek:
Aneta Krupińska
69 1160 2202 0000 0000 6510 8775
Tytuł przelewu: darowizna, imię i nazwisko uczestnika. 


W cenie wyjazdu:
przejazd w obie strony, opieka pilota, ubezpieczenie NNW,  parkingi.

Ważne informacje:
– Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 30 os.
– Potwierdzenie wyjazdu zostanie wysłane najpóźniej 3 dni przed planowanym wyjazdem.
– Nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane czynnikami niezależnymi
od biura (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, blokady, strajki).

Wszelkie pytania kieruj na adres: biuro@dlamaryi.pl

Wypełnij formularz:


  • Wpisz Nazwisko
  • Wpisz Imię
  • Wpisz Numer telefonu
  • Wpisz E-mail
  • Polityka prywatności: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez biuro „Pielgrzymki dla Maryi”, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu do celów organizacyjnych związanych z utworzeniem listy uczestników, oraz wykupienia ubezpieczenia na w/w wydarzenie. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w czasie uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z powyższym Regulaminem organizowanego wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  • Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z powyższym Regulaminem organizowanego wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  •