Zrzut ekranu 2021-12-6 o 14.48.50

Krężnica Jara - 13.05.2022

modlitwa uzdrowienia ze SKUTKÓW grzechów pokoleniowych do 7 pokolenia

Nabożeństwo uzdrowienia ze skutków grzechów pokoleniowych do siódmego pokolenia.

Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jest grzech pierworodny” i jest on usuwany na Chrzcie Świętym.
Często jednak odczuwamy skutki grzechów popełnianych przez inne osoby w rodzinie. Przykładem może być sytuacja, kiedy rodzic jest uzależniony od alkoholu i dziecko odczuwa skutki jego grzechu. Często skutki grzechów innych członków rodziny mają duży wpływ na całe nasze życie.

Nabożeństwo prowadzone jest przez księdza egzorcystę.

Plan wyjazdu:

13:00 Wyjazd z Warszawy (Parking pod PKiN)
ok. 15:30 Dojazd do Krężnicy
15:30 - 17:00 Czas wolny na modlitwę, wyciszenie się.
17:00 Msza św.
18:00 nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, Msza św.
ok. 22:00 wyjazd z Krężnicy
ok. 00:00 przyjazd do Warszawy (PKiN od ul. Emilii Plater)

Koszt 90 zł.


W cenie wyjazdu:
przejazd w obie strony, opieka pilota, ubezpieczenie NNW,  parkingi.

Ważne informacje:
– Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 30 os.
– Potwierdzenie wyjazdu zostanie wysłane najpóźniej 3 dni przed planowanym wyjazdem.
– Nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane czynnikami niezależnymi
od biura (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, blokady, strajki).


Wszelkie pytania kieruj na adres: biuro@dlamaryi.pl


Wypełnij formularz:  • Wpisz Nazwisko
  • Wpisz Imię
  • Wpisz Numer telefonu
  • Wpisz E-mail
  • Polityka prywatności: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez biuro „Pielgrzymki dla Maryi”, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu do celów organizacyjnych związanych z utworzeniem listy uczestników, oraz wykupienia ubezpieczenia na w/w wydarzenie. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w czasie uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z powyższym Regulaminem organizowanego wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  • Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z powyższym Regulaminem organizowanego wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  •