Categories: We wpisach

Matka Boża Gidelska

W sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej znajduje się najmniejsza na świecie, ozdobiona papieskimi koronami, cudowna figurka Matki Bożej. W Polsce zwiemy ją Matką Bożą Gidelską, za granicą słynie jako „Uzdrowienie Chorych z Polski”. Tytuł ten wiąże się z pewnym zwyczajem zachowanym w sanktuarium gidelskim. W pierwszą niedzielę maja przed Sumą wychodzi procesja z kaplicy Matki Bożej […]

Read more
Categories: We wpisach

Matka Życia Poczętego

Tysiące osób widziało wizerunek Matki Życia Poczętego, który podczas październikowej Wielkiej Pokuty w Częstochowie zawisł obok ołtarza polowego na Jasnej Górze. Namalowała go Pani Urszula Rychlińska, artystka i absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace nad obrazem skończyła w ostatnich dniach stycznia 2016. Wizerunek Maryi z widocznym w Jej łonie maleńkim Jezusem nie wziął się […]

Read more
Categories: We wpisach

Matka Boża z La Vang

Zastanawialiście się kiedyś nad wizerunkami Maryi z innych krajów? Przedstawiamy Wam Matkę Bożą z La Vang W La Vang w Wietnamie jest główne narodowe sanktuarium katolików. Znajduje się ok. 60 km od dawnej stolicy Hue. Nazwę zawdzięcza specjalnemu rodzajowi gospodarstw rolnych, które były popularne w tamtym rejonie. W czasie wielkiego prześladowania 1799-1801 wielu chrześcijan schroniło […]

Read more
Categories: We wpisach

Matka Boża Dobrej Rady

Matka Boża Dobrej Rady – to tytuł nadany Najśw. Maryi Pannie w celu podkreślenia jej roli jako pośredniczki i wychowawczyni wypraszającej u Boga oświecenie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza wymagających roztropnych decyzji w życiu duchowym lub działalności apostolskiej. Podstawę kultu MB Dobrej Rady stanowią teksty biblijne z ksiąg mądrościowych zastosowane do Najśw. Maryi Panny, a także […]

Read more
Categories: We wpisach

Maryja rozwiązująca węzły

  Obraz pt. „Maryja rozwiązująca węzły” został namalowany przez nieznanego artystę. Obraz ten jest czczony w kościele p.w. św. Piotra z Perlach w Augsburgu, w Niemczech,od 1700 roku. Autor tego dzieła zainspirował się medytacją św. Ireneusza z Lyonu (+208 r.), który w świetle porównania Adama z Chrystusem, dokonanego przez św. Pawła, analogicznie zestawił Ewę z […]

Read more
Categories: We wpisach

Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji

Wizerunek Maryi znajduje się w Kościele Rektoralnym pod wezwaniem „Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji” w Gubinie, przy domu Wspólnoty św. Tymoteusza. Obraz został namalowany przez Dinię Bellotti w lipcu 1992 roku na prośbę św. Jana Pawła II, który pragnął by Maryja była czczona jako Gwiazda Ewangelizacji. Ubolewał nad tym, że choć nazywana tak już przez pp. […]

Read more
Page 3 of 3